Панкратов Олександр Вікторович

Доцент кафедри системотехніки, доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Освітня діяльність

  •  Теорія систем в задачах проектування,
  • Методи оптимізації.

Освіта та кар’єра

1983 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю «Прикладна математика».

Основне місце роботи з 1978 р. по цей час – Інститут проблем машинобудування НАНУ.

З 18 жовтня 1989 р. – кандидат технічних наук.

Докторська дисертація захищена 17 січня 2014, спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

На посаді старшого наукового співробітника ІПМаш НАНУ працює з 2013 року, вчене звання старшого наукового співробітника отримано 10 січня 2015 р.

З 2015 р. працює за сумісництвом старшим викладачем кафедри системотехніки.

Наукова діяльність

Напрямки наукової діяльності: фундаментальні наукові дослідження з розробки математичних методів і алгоритмів вирішення задач теорії геометричного проектування, зокрема, задач розміщення і покриття для плоских і просторових геометричних об’єктів.

З 1983 року по цей час включно брав участь у дев’яти науково-дослідних роботах у рамках держбюджетних НДР в Інституті проблем Машинобудування НАНУ (№№ 0193U020060, 0193U020061, 0190U009448, 0197U012281, 0198U007627, 0102U001480, 0107U003662, 0112U002488) а також в договорі з ДКНТ України (фонд фундаментальних досліджень) № 12.3 / 66.

Міжнародна діяльність / участь у міжнародних проектах

Брав участь в науково-дослідних роботах в рамках договору Німецького дослідницького товариства (Deutsche Forschungsgemeinschaft) і НАН України, грант TE 207/7, 436 UKR 113/42/0; контрактами на поставку програми “Placement of any spatial shape items into a rectangular sheet”, 2005 р. і на її розвиток і супровід “Services consisting in updating of earlier turned over software” Placement of any spatial shape items into a rectangular sheet “2009 м, з TDM Solution SL, Premia de Mar, Spain; договором між ІПМаш НАНУ і Військово-технічним університетом, (Варшава, Польща) ; індивідуальних грантів NATO (Варшава, Польща) ; грантом УНТЦ (проект 5710).

Публікації та патенти

Має понад 70 публікацій, у тому числі 4 монографії.